Actueel

De nieuwe Wet toekomst pensioenen, hoezo dat?

Voor iedereen een goed pensioen ook voor toekomstige generaties. Dat is de insteek van het wetsvoorstel toekomst pensioenen dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Maar waarom is vernieuwing van het pensioenstelsel eigenlijk nodig?

Dat heeft een aantal redenen:

  1. De arbeidsmarkt verandert: werknemers wisselen vaker van baan of ze beginnen als zelfstandige, terwijl het pensioenstelsel er nog vanuit gaat dat mensen lang bij één bedrijf werken.
  2. Het huidige stelsel lijdt vaak tot discussies, omdat onduidelijk is wie recht heeft op welk deel van de gezamenlijke pot.
  3. Het pensioen beweegt nu veelal niet mee met de economie. Als het goed gaat met de economie, dan gaan de pensioenen vaak toch niet omhoog. Dat voelt niet eerlijk.
Lees verder