Weer meer aanrijdingen

Het aantal verkeersongevallen blijft maar stijgen. In 2015 kregen verzekeraars meer dan een half miljoen schadeclaims na aanrijdingen en vorig jaar waren dat er maar liefst 625.000. En dan gaat het alleen nog maar over particulieren. Als de zakelijke rijders – leaseauto’s, bestelbusjes en vrachtauto’s – daarbij worden opgeteld, komt het totaal aantal verkeersclaims op 905.000.