Aandacht voor inbraakpreventie blijft nodig

De coronamaatregelen versoepelen en de zomervakantie komt snel dichterbij. Dit betekent dat mensen weer op pad gaan en geeft inbrekers de kans om een inhaalslag te maken. Om het ze toch zo moeilijk mogelijk te maken, worden tijdens de Nationale Inbraakpreventie Weken weer actief tips gedeeld. En dat is nodig, want uit onderzoek van deze stichting blijkt onder andere dat 30 procent van de achterdeuren in ons land geen goed slot heeft.

Tijd voor inhaalslag
In de coronamaanden daalde het aantal woninginbraken met tientallen procenten ten opzichte van vorig jaar. In april zelfs met de helft. Dat is volgens Coen Staal (voorzitter stichting NIPW) niet gek, want mensen zijn veel thuis geweest. Inbrekers hadden het toen juist op schuren en kelderboxen gemunt. Volgens de politie een stijging van 7 procent. “Nu de vakanties weer voor de deur staan, ziet de inbreker zijn kans schoon om een inhaalslag te maken. Als hij constateert dat men niet thuis is en hij kan makkelijk binnenkomen, probeert hij gewoon of er iets van zijn gading in de woning te vinden is.”

Inbraak heeft grote impact
Veel mensen denken misschien ‘bij mij is niets te halen’, maar sommige spullen zijn onvervangbaar. Denk bijvoorbeeld aan een armband van oma of een laptop of externe schijf met dierbare foto’s. Daarnaast heeft een eerdere terugkeer vanwege een inbraak grote impact. Staal: “Wat men vaak onderschat zijn de emotionele gevolgen.” Bijna driekwart van de slachtoffers van een inbraak of poging daartoe zegt de emotionele gevolgen van de inbraak(poging) flink te hebben onderschat en nog maandenlang nare gevolgen te hebben ondervonden. Staal hierover: “Bij de emotionele gevolgen van een inbraak moet je denken aan niet goed in slaap kunnen komen, onrustig slapen, nachtmerries of bij elk geluidje wakker worden. Maar ook overdag heeft men er last van, denk daarbij dan aan angst om thuis te komen, schrikken van een vreemd geluid of nerveus en neerslachtig zijn.”

Zeven preventietips
Stichting NIPW voert twee keer per jaar campagne. Vlak voor de zomer- en kerstvakantie. Op deze manier worden mensen bewust gewezen op de impact van een inbraak. Daarnaast worden actief tips gedeeld om het een inbreker zo lastig mogelijk te maken zoals een kwaliteitscheck van sloten, het installeren van tijdschakelaars op lampen en de tip om buren een oogje in het zeil te laten houden tijdens een dagje weg of vakantie. Bekijk alle tips op de website van stichting NIPW of ga naar www.inbraakmislukt.nl.

Over de Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2019 was dit gedaald tot onder de 40.000. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef, Ring en Yale. Daarnaast werkt het NIPW samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars.