Aantal fraudegevallen in 2016 met 21 procent gestegen

In 2016 hebben verzekeraars 21 procent meer fraudedossiers gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Er werd het meest gefraudeerd met motorrijtuigverzekeringen.

Verder werd er ook veel gefraudeerd met brand-, aansprakelijkheid- en reisverzekeringen. Daarnaast is het aantal fraudegevallen met ziekteverzuimverzekeringen verdubbeld.  In  de meeste gevallen ging het hier om professionele fraude: niet-bestaande werknemers in nep bv’tjes krijgen eerst forse loonsverhogingen en kort daarop zijn ze allen plotseling ziek en wordt de verzekering aangesproken.

Vliegende start lik-op-stukaanpak

Veel fraudeurs hebben inmiddels al de gevolgen van de nieuwe lik-op-stukaanpak van verzekeraars om fraude tegen te gaan in hun portemonnee gevoeld. Deze aanpak, waarbij fraudeurs direct een rekening krijgen gepresenteerd van minimaal 532 euro, heeft in de laatste maanden van vorig jaar al geleid tot meer dan honderd fraudeurs die een factuur ontvingen. Het grootste gedeelte daarvan is inmiddels betaald.