Aantal verkeersdoden in 2022 flink gestegen

In tegenstelling tot vorige jaren is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers het afgelopen jaar toegenomen. Uit de cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) blijkt dat er 578 ongelukken zijn gebeurd met tenminste een dode. In 2021 waren dat er 491.

Het gaat hier om het aantal ongelukken met dodelijke afloop. Het werkelijk aantal doden is hoger omdat in de cijfers van STAR ongelukken waarbij meer doden vallen als één tellen. Ook worden niet alle dodelijke ongelukken door STAR geregistreerd. Als bijvoorbeeld een verkeersslachtoffer later in het ziekenhuis overlijdt, zonder dat de politie erbij betrokken wordt, komt het niet in de cijfers.

Gewonden

Uit de cijfers van STAR blijkt ook dat het aantal gewonden bij ongelukken is gestegen. Waren er (voor corona) in 2019 nog rond de 18.000 geregistreerd, In 2022 waren dit er ruim 21.000. Alleen de materiële schade is ten opzichte van voorgaande jaren iets gedaald.