Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen – particulier

Sinds 1 januari 2010 verzekeraars zich houden aan regels voor het afsluiten, verlengen en opzeggen van particuliere schadeverzekeringen. Sinds 1 juli 2010 gelden deze regels ook voor particuliere inkomensverzekeringen. Deze regels zijn vastgelegd in de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen’.

De regels van de gedragscode gelden voor particuliere schadeverzekeringen, bijvoorbeeld een auto-, inboedel- of reisverzekering. Ook gelden ze voor particuliere inkomensverzekeringen, bijvoorbeeld WIA-aanvullingen of woonlasten- en kredietbeschermers. Alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars moeten zich houden aan de gedragscode.

Regels voor het afsluiten
Bij het afsluiten van een verzekering moet een verzekeraar je in principe een jaarcontract aanbieden. Wil je een verzekering voor meer dan een jaar afsluiten? Dan moet je bij het afsluiten een extra handtekening zetten. Daarmee geef je aan dat je weet dat je niet zomaar kunt opzeggen.

Regels voor verlengen
Als je voor 1 januari 2010 een schadeverzekering hebt afgesloten, dan mag je verzekeraar deze sinds 1 maart 2010 niet verlengen zonder dat te zeggen. Voortaan laat je verzekeraar dus weten dat hij de verzekering gaat verlengen. Heb je de verzekering na 1 januari 2010 afgesloten, dan zal hij jou ook informeren bij de eerstkomende verlenging.

Voor inkomensverzekeringen is deze regeling later ingegaan. Daarvoor geldt dat de verzekeraar je verzekering die je voor 1 juli 2010 hebt gesloten niet langer stilzwijgend mag verlengen. Deze regel geldt per 1 oktober 2010. Heb je een inkomensverzekering afgesloten ná 1 juli 2010? Dan hoeft jouw verzekeraar je pas bij de komende verlenging hierover te informeren.

Regels voor opzeggen
Als je verzekering met maximaal een jaar is verlengd, kun je deze direct opzeggen. De opzegtermijn is maximaal een maand. De verzekeraar moet je bij de verlenging wijzen op dit recht om op te zeggen. Dit doet hij de eerste keer. Hij hoeft dit je niet ieder jaar opnieuw te laten weten, omdat je toch al elke maand kan opzeggen.

Let op!

  • Heb je een verzekering voor meerdere jaren afgesloten en wordt deze verlengd? Dan zet je verzekeraar deze verzekering automatisch om in een jaarcontract. Je kunt natuurlijk ook weer kiezen voor een contract voor meerdere jaren. Je zet dan een extra handtekening. Daarmee zeg je dat je je verzekering voor meer dan een jaar wilt afsluiten. Heb je een verzekering voor meer dan een jaar afgesloten, dan kun je deze niet zomaar opzeggen. Je bent dan gebonden aan het contract voor meerdere jaren.
  • Heb je een verzekering voor meerdere jaren afgesloten of verlengd? Dan kun je deze niet zo maar opzeggen.
  • Als je een verzekering afsluit, dan ben je altijd voor een bepaalde periode aan dit contract gebonden.
  • Als je zzp’er bent en een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, dan gelden deze regels niet. Dat is namelijk een zakelijke verzekering.