Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen – zakelijk

Sinds 1 juli 2011 moeten verzekeraars zich aan nieuwe regels houden voor het afsluiten, verlengen en opzeggen van zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de ‘Gedragscode geïnformeerde verlening en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen’.

De regels uit de gedragscode gelden alleen voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. Dat is bijvoorbeeld je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verzuimverzekering voor je personeel of de verzekering voor je bedrijfsauto. Ze gelden niet voor bijvoorbeeld zorgverzekeringen. Alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars moeten zich aan de regels houden.

Regels voor het afsluiten
Als je een nieuwe zakelijke schade- of inkomensverzekering afsluit, dan mag de verzekeraar je een contract aanbieden van maximaal drie jaar. Als je een verzekering voor langere periode wilt afsluiten, kan dat ook. Dat moet je bespreken met je verzekeraar, zodat ook blijkt dat je dat wilt. Daarbij geef je aan dat je weet dat je de verzekering niet eerder kunt opzeggen dan de looptijd.

Regels voor het verlengen
Als je na 1 juli 2011 een zakelijke schade- of inkomensverzekering hebt afgesloten, mag je verzekeraar deze niet automatisch verlengen met de eerdere contractstermijn. Hij mag die wel met maximaal 12 maanden verlengen, ieder jaar opnieuw. Als klant heb je de mogelijkheid om – zodra de overeenkomst is verlengd – de verzekering op elk moment op te zeggen. De opzegtermijn is dan wel een maand.

Het kan gebeuren dat je helemaal geen jaarcontract wil dat op elk moment opzegbaar is. Misschien wil je liever een contract van twee of drie jaar. Dat kan ook, maar dat moet je wel met je verzekeraar afspreken.

Regels voor het opzeggen
Bij het afsluiten van de verzekering maak je duidelijke afspraken over de looptijd van je contract. Als de eerste contractstermijn is afgelopen, verlengt de verzekeraar je verzekering met maximaal twaalf maanden. Je kunt de verzekering zelf direct opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal een maand. Je kunt dan wanneer je wilt naar een andere verzekeraar overstappen.

Als je een verzekering voor meer dan drie jaar hebt afgesloten, of verlengd hebt met meer dan een jaar, dan kun je deze niet zomaar opzeggen. Je bent dan gebonden aan de afgesproken termijn.

Let op!

  • In de polisvoorwaarden staat belangrijke informatie over de looptijd, het opzeggen en het verlengen van de polis. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden goed door.
  • Zodra je de verzekering mag opzeggen, informeert je verzekeraar je daarover.
  • Of de regeling geldt voor jou, hang af van het soort verzekering dat je hebt. Heb je bijvoorbeeld onderhandeld over de prijs, de looptijd een voorwaarden, en levert de verzekeraar maatwerk, dan geldt de gedragscode niet. Dat ligt vast in de voorwaarden van de verzekering. Bij een standaardproduct geldt de gedragscode wel.
  • Als je in 2010 een verzekering hebt afgesloten voor vijf jaar, dan kun je de verzekering pas vanaf 2015 opzeggen. Ook al zijn de nieuwe regels in 2011 ingegaan. Je hebt immers een contract voor vijf jaar afgesloten. Als dat afloopt zijn ook de nieuwe regels van toepassing.