Aan arbeid gerelateerde verzekering

Een aan arbeid gerelateerde verzekering is een verzekering die je werkgever voor je heeft afgesloten. Het gaat om een ouderdoms-, nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidsregeling.

Kenmerken

De aan arbeid gerelateerde verzekering zorgt ervoor dat een werknemer of zijn nabestaande niet in financiële problemen komt bij ziekte of overlijden. De regelingen zijn ‘bovenwettelijk’. Dat betekent dat eerst wordt gekeken of de werknemer of zijn nabestaande recht heeft op een sociale verzekeringsuitkering, bijvoorbeeld volgens de Algemene Nabestaandenwet. We noemen de verzekering alleen een ‘aan arbeid gerelateerde verzekering’ als hij onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Belangrijk kenmerk van de verzekeringen is dat werknemers niet medisch mogen worden gekeurd.

Voor wie en waarom?

De verzekering is bedoeld voor werknemers. Met de verzekering komen zij en hun naasten niet in financiële problemen als zij plotseling niet meer kunnen werken. Er zijn verschillende aan arbeid gerelateerde verzekeringen. Vraag als je in dienst treedt welke verzekeringen voor je worden afgesloten. Dat is zeker belangrijk als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt.

Let op

  • De polisvoorwaarden bepalen wanneer de werknemer of zijn nabestaande recht heeft op dekking. Maar soms kun je nog wel specifieke keuzes maken. Bij een WGA- hiaatverzekering kun je bijvoorbeeld kiezen tussen een hoge of een lage aanvulling op de WGA-vervolguitkering.
  • Als je in je huidige baan ziek of arbeidsongeschikt bent, heb je mogelijk al recht op een uitkering of premievrijstelling. Ook als je van baan of verzekering verandert blijf je recht houden op je dekking tot de verzekerde eindleeftijd (als de regeling niet onder de pensioenwetgeving valt en je op 1 januari niet al ziek of arbeidsongeschikt was).
  • Soms besluit je werkgever naar een andere verzekeraar te gaan. Vraag dan na of de dekking hetzelfde is.
  • Als je start met je baan dan kun je één of meer aan arbeid gerelateerde verzekeringen afsluiten. Verzekeraars kijken of je in staat bent de werkzaamheden uit te voeren. Val je binnen een jaar uit, dan kan je verzekeraar onderzoeken of je dit had kunnen verwachten.

Lees meer over aan arbeid gerelateerde verzekeringen bij het begrip arbeidsongeschikt.