Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) 

Schade kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld doordat je per ongeluk spullen van een ander beschadigt. Of als iemand gewond raakt door jouw schuld. Vaak ben jij dan aansprakelijk en schrik niet: een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de financiële gevolgen hiervan.

Kenmerken

Een AVP is niet verplicht in ons land, maar wel zeer aan te raden. Als jij iets doet waardoor schade ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de materiële schade (aan spullen), maar ook voor letselschade (aan de gezondheid van mensen). Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.

Voor wie en waarom? 

Een AVP is er grofweg in twee soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De namen zeggen het al: als je alleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuiswonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden als bij de gezinspolis zijn logés, personeel en huisdieren meeverzekerd.

Let op!

  • De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor moet je (wel wettelijk verplichte) Wam-verzekering afsluiten.
  • Schade die je met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
  • Het wel of niet hebben van dieren (en het aantal daarvan) en/of (vakantie)huizen beïnvloedt de hoogte van de premie.
  • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
  • Bij sommige verzekeraars kun je kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat je minder premie betaalt.