Algemene ouderdomswet (AOW)

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een maandelijks basisinkomen voor iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit inkomen loopt door tot je overlijden.

Kenmerken

Het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van een aantal zaken.

  • Ten eerste hangt het af van het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond voordat jouw AOW-uitkering ingaat. Heb je al die tijd in Nederland gewoond? Dan heb je recht op een volledige AOW-uitkering. Per jaar bouw je twee procent aan AOW-rechten op. Heb je korter in Nederland gewoond? Dan heb je ook minder AOW-rechten opgebouwd en wordt de uitkering lager.
  • Daarnaast hangt de hoogte van je AOW af van je woonsituatie. Er zijn twee verschillende uitkeringen: (1) voor een alleenstaande, (2) voor een gehuwde of samenwonende.

Let op!

  • De hoogte van je AOW verandert als je woonsituatie verandert. Geef veranderingen dan ook altijd direct door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Via Mijn SVB  kun je berekenen wat jouw AOW-leeftijd is. Ook kun je snel en veilig een wijziging doorgeven, gegevens bekijken of een aanvraag indienen.