Algemene ouderdomswet (AOW)

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een maandelijks basisinkomen voor iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit inkomen loopt door tot je overlijden.

Kenmerken

Het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van een aantal zaken.

  • Ten eerste hangt het af van het aantal jaren dat je tijdens je werkzame leven in Nederland hebt gewoond. Heb je al die tijd in Nederland gewoond? Dan heb je recht op een volledige AOW-uitkering. Per jaar bouw je twee procent aan AOW-rechten op. Heb je korter in Nederland gewoond? Dan heb je ook minder AOW-rechten opgebouwd en wordt de uitkering lager.
  • Daarnaast hangt de hoogte van je AOW af van je woonsituatie. Er zijn twee verschillende uitkeringen: (1) voor een alleenstaande, (2) voor een gehuwde of samenwonende.
  • Je kunt een toeslag bovenop je AOW krijgen als je partner nog geen AOW heeft en niet te veel verdient. Op 1 april 2015 vervalt de toeslag. Als je op die datum of later voor het eerst AOW krijgt, ontvang je geen toeslag voor je jongere partner.

Let op!

  • De hoogte van je AOW verandert als je woonsituatie verandert. Geef veranderingen dan ook altijd direct door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Zes maanden voor je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je een brief van de SVB. Heb je niets ontvangen? Neem dan contact op met een SVB-kantoor in je regio.