Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was een volksverzekering voor langdurige zorg en zware geneeskundige risico’s. Het kabinet is in 2015 gestart om deze zorg en ondersteuning anders te organiseren. De AWBZ verdwijnt en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid.

De organisatie van de langdurige zorg is nu vastgelegd in vier wetten:

  • gemeenten bieden ondersteuning bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);
  • verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging.
  • gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet;
  • de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz), de opvolger van de AWBZ. Lees meer over de Wet langdurige zorg.

Wil je meer weten over de veranderingen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.