Anw-hiaatverzekering

De Anw-hiaatverzekering is bedoeld als aanvulling op een Anw-uitkering. Deze is in de meeste gevallen laag. Daardoor kan het voor je partner moeilijk zijn om rond te komen na je overlijden. Een Anw-hiaatverzekering biedt dan mogelijk uitkomst.

Kenmerken

De Anw-hiaatverzekering keert altijd een vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht het inkomen dat je partner verdient. Je bepaalt zelf hoe lang er moet worden uitgekeerd. Als je partner binnen de uitkeringstermijn van de verzekering komt te overlijden, blijft de verzekeraar doorbetalen aan je erfgenamen (tot het eind van de afgesproken periode).

Let op!

  • Het kan zijn dat je werkgever een collectieve Anw-hiaatverzekering heeft afgesloten. Zo niet, dan kun je dat zelf doen.