Anw-uitkering

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) biedt financiële ondersteuning na het overlijden van een partner of ouder. Er zijn wel strenge eisen om in aanmerking te komen voor een uitkering, dus ga er niet te snel vanuit dat je hierop kunt terugvallen. Het bedrag dat je krijgt, is maximaal zeventig procent van het minimumloon. Het kan daarom handig zijn om bijvoorbeeld een Anw-hiaatverzekering af te sluiten.

Kenmerken

De Anw is een basisuitkering van de overheid. Elke inwoner van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd. De Anw staat los van het nabestaandenpensioen waar je recht op kan hebben via de werkgever van je partner. Verder duurt de Anw-uitkering niet tot je eigen overlijden, zoals de AOW, maar hij duurt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Voor wie en waarom?

Als nabestaande heb je recht op een Anw-uitkering als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent geboren vóór 1 januari 1950;
  • je bent geboren na 1 januari 1950 en verzorgt een kind jonger dan achttien jaar;
  • je bent voor ten minste 45 procent arbeidsongeschikt.

Let op!

  • De Anw kent een inkomenstoets: heeft je partner inkomen uit arbeid of in verband met arbeid (denk aan een WAO- of WW-uitkering)? Dan wordt dit inkomen gedeeltelijk of helemaal gekort op de nabestaandenuitkering.
  • Het deel van het inkomen uit arbeid dat niet wordt gekort, is vijftig procent van het minimumloon plus een derde deel van het inkomen boven deze vijftig procent. Dit deel kan bestaan uit loon, winst, de Vutuitkering of vervroegd pensioen.
  • Heb je als nabestaande een kind jonger dan achttien? Dan krijg je maximaal negentig procent van het netto minimumloon.
  • Veel werkgevers hebben voor hun werknemers een collectieve verzekering afgesloten, maar je kunt deze verzekering ook zelf afsluiten. In dat geval is een gewone overlijdensrisicoverzekering vaak eenvoudiger, overzichtelijker en goedkoper.

Meer weten over Anw-(hiaat)verzekeringen? Neem een kijkje op de Anw-pagina van de Sociale Verzekeringsbank.