AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je recht hebt op een uitkering van de sociale verzekeringsbank.

In het Pensioenakkoord, dat het kabinet en de sociale partners in juni 2019 hebben gesloten, is afgesproken om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden, in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden, in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden en in 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd wordt dan verhoogd met acht maanden als de levensverwachting met één jaar stijgt. De verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2015 moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Als je wilt weten wanneer en hoeveel AOW je zelf krijgt, raadpleeg dan de website van de Sociale Verzekeringsbank.