Arbeidsongeschikt

Ben je langer dan een paar weken ziek? Dan ben je deels arbeidsongeschikt en krijg je te maken met een wirwar aan regels. En doordat je niet kunt werken, ontvang je minder inkomen. Terwijl je wel je huur, hypotheek en andere vaste lasten moet betalen. Daarvoor zijn er diverse verzekeringen en regelingen.

Als je ziek wordt en (deels) arbeidsongeschikt raakt, betaalt je werkgever een deel van je loon door. Dat doet hij maximaal twee jaar. Volgens de wet heb je recht op zeventig procent van je laatstverdiende loon. Maar de werkgevers en werknemers hebben met elkaar afgesproken meer loon te betalen. Meestal krijg je maximaal 170 procent in totaal over twee jaar verdeeld. Het bedrag is wel gebonden aan een maximum van 199 euro per dag (2015).

Het kan ook gebeuren dat je minder krijgt dan het minimumloon. Dan moet je werkgever bijleggen tot het minimumloon. Dat hoeft alleen in het eerste jaar dat je ziek bent, daarna niet meer. Dan kun je wel een aanvulling krijgen via de Toeslagenwet.

Persoonlijke verschillen

Bedragen kunnen voor iedereen anders zijn. In je cao of arbeidsovereenkomst lees je op welke bedragen jij recht hebt. Ook het soort contract dat je hebt maakt verschil. Heb je een contract voor zes maanden of een jaar? Dan betaalt de werkgever alleen je loon voor die periode door. Daarna heb je waarschijnlijk wel recht op een uitkering via de Ziektewet. Daarvoor kun je contact opnemen met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Wat je moet doen bij ziekte

Ben je ziek? Meld dit dan bij je werkgever. In je contract lees je de regels hiervoor. Schakel ook zo snel mogelijk de huisarts in. Alle regels bij ziekteverzuim staan in de Wet verbetering poortwachter. Die wet moet ervoor zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. De regels in de wet gelden zowel voor werkgever als werknemer. Houd je je er niet aan? Dan grijpt het UWV in. Verder moet je proberen zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dat noemen we re-integreren.

En na twee jaar?

Als je ongeveer anderhalf jaar ziek bent, is het tijd om na te denken over je inkomen. Je werkgever stopt na twee jaar namelijk met het doorbetalen van je loon. Als je niet verwacht dan weer beter te zijn moet je actie ondernemen. Je kunt dan een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Die aanvraag doe je bij het UWV.

Lees meer over de WIA en de verschillende mogelijkheden die de wet heeft.