Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die je krijgt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Kenmerken

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heb je vooraf met de verzekeraar afgesproken. Je hebt veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat je maximaal tachtig procent van je (gemiddelde) inkomen verzekert. Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaal je een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin je geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

Voor wie en waarom?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering.

Arbeidsongeschikt, en nu?

Word je arbeidsongeschikt en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? In deze brochure lees je welke stappen je samen met je verzekeraar gaat doorlopen.

Let op!

  • De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Je bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doe je door kritisch naar de dekking te kijken. Bijvoorbeeld:
  • Wil je een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van je gemiddelde inkomen? Of kun je volstaan met minder?
  • Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kun je de wachttijd verlengen.
  • Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat je maandlasten in de toekomst afnemen omdat je kinderen uit huis gaan.
  • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kies je? Misschien raak je arbeidsongeschikt voor het werk dat je nu doet, maar ben je wel bereid ander werk aan te nemen dat je nog wel kunt doen. In dat geval betaal je een lagere premie.
  • Wil je al stoppen met werken voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun je de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.
  • Wil je een orgaan doneren? Lees wat orgaandonatie betekent voor je huidige of toekomstige arbeidsongeschiktheidsverzekering.