Beleggingspensioen

Het beleggingspensioen is een pensioenregeling die door verzekeraars wordt aangeboden. Bij een beleggingspensioen bouw je via beleggingen een pensioenkapitaal op. Je kunt er als werknemer aan deelnemen via je werkgever.

Kenmerken

Verzekeraars bieden verschillende soorten pensioenregelingen aan. Werknemers kunnen daar via hun werkgever aan deelnemen. Ongeveer de helft van de pensioenregelingen die verzekeraars uitvoeren, is een beschikbare premieregeling. Bij zo’n regeling wordt jaarlijks een premie beschikbaar gesteld, die wordt besteed aan je pensioenopbouw. De werkgever betaalt de premie jaarlijks aan je verzekeraar. Van die premie worden kosten en risicopremies afgetrokken (zoals voor een partner- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen). Het bedrag dat overblijft, besteedt de verzekeraar aan je pensioen. Hij kan dit bedrag op een aantal manieren voor je pensioen inzetten. Een van die manieren is door te beleggen. De beschikbare premie wordt in dat geval beleggingspensioen genoemd.

De verzekeraar belegt dus je premie. De risico’s daarvan liggen bij jou als deelnemer. Op de datum waarop je met pensioen gaat, is er een pensioenkapitaal beschikbaar. Met dit kapitaal koop je je pensioenuitkering aan. Voordeel: bij een goed beursklimaat profiteer je van de beleggingsrendementen. Nadeel: bij een slecht beursklimaat loop je het risico dat je kapitaal lager uitpakt dan je had gehoopt.

Lees meer over de andere varianten van beschikbare premieregelingen.

Voor wie en waarom?

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op AOW als oudedagsvoorziening. Naast de AOW bouwen de meeste mensen via hun werkgever pensioen op. Soms gebeurt dat via verplichte deelname in een pensioenfonds. In andere gevallen heeft de werkgever voor zijn personeel een beschikbare premieregeling afgesloten bij een verzekeraar. Als jouw werkgever zo’n beschikbare premieregeling heeft afgesloten, bouw je op die manier een aanvullend pensioen op. Vraag ernaar bij je werkgever als je meer wilt weten.

Let op!

  • Als je aan een beleggingspensioen deelneemt, ontvang je van je verzekeraar een startbrief. Daarin staat welk deel van de beschikbare premie bestemd is voor pensioen, kosten en risicopremies. Ook staat in de startbrief welk deel van de beschikbare premie wordt gebruikt voor de aanvullende verzekering van het partner-, wezen- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Ieder jaar ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daar staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd.
  • Je werkgever stelt de jaarlijkse premie vast. De premie is meestal een percentage van de pensioengrondslag (het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt). Hoe hoog de premie is, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van de vraag welke financiële mogelijkheden je werkgever heeft.
  • Op de pensioendatum heeft een deelnemer de mogelijkheid om te ‘shoppen’ met zijn pensioenkapitaal. Dit betekent dat hij ook bij een andere pensioenuitvoerder zijn pensioenuitkering zou kunnen aankopen.

Wil je meer weten over de beschikbare premieregeling? Bekijk dan de brochure ‘De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij.