Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeraar de premie voor de klant belegt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde uit die de beleggingen op dat moment hebben.

Kenmerken

Beleggingsverzekeringen worden vaak gebruikt voor het aflossen van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Een deel van de premie of waarde van de beleggingen wordt gebruikt om kosten en risicopremies te betalen. Bij een goed beursklimaat kan het eindbedrag hoog zijn. Maar gaat het slecht op de beurs, dan kan het eindbedrag tegenvallen. Door de economische crisis van de afgelopen jaren bestaat de kans dat het beoogde eindkapitaal niet wordt bereikt. Daarom geven verzekeraars jaarlijks inzicht in de waardeopbouw van de verzekering en helpen zij klanten die een wijziging willen aanbrengen in de verzekering.

Woekerpolis en compensatie

Een verzekeraar gebruikt een deel van de premie voor het betalen van kosten. In het verleden zijn er weleens te hoge kosten berekend. Daardoor heeft de beleggingsverzekering de bijnaam ‘woekerpolis’ gekregen. Bij niet alle beleggingsverzekeringen is dat echter het geval. Maar is er sprake van te hoge kosten, dan is daarvoor compensatie gegeven. Alle verzekeraars hebben hiervoor regelingen. Dat hebben ze overlegd met de Ombudsman Financiële Dienstverlening en consumentenstichtingen.

Beleggingsverzekering wijzigen

Verzekeraars en de minister van Financiën hebben afspraken gemaakt over het zogeheten flankerend beleid. Daarin staan mogelijkheden om je polis aan te passen voor de toekomst. Bovendien zijn de drempels om te veranderen verlaagd: er zijn geen kosten aan verbonden als een klant zijn polis wil afkopen of oversluiten naar een ander, goedkoper fonds. Zowel verzekeraars als financieel adviseurs kunnen je helpen om je polis toekomstgerichter te maken. Op zoek naar informatie van jouw verzekeraars? Bekijk dan het overzicht van de diverse webpagina’s die verzekeraars hebben gemaakt.

Let op!

  • Heb je een beleggingsverzekering? Dan is het belangrijk dat je je verdiept in je situatie. Is het verstandig om de verzekering aan te passen? En zo ja: welke aanpassing is verstandig? Je kunt ervoor kiezen de polis ongewijzigd voort te zetten, aan te passen, om te zetten naar een ander product of af te kopen.
  • Wijzigen of afkopen van een beleggingsverzekering kan ongewenste bijkomende effecten hebben. Kies dus bewust en vraag advies.
  • De compensatieregelingen gelden alleen voor te hoge kosten, niet voor verliezen op de beurs.
  • Soms val je net buiten de boot voor een compensatieregeling. Veel verzekeraars hebben wel regelingen voor schrijnende gevallen. Daarvoor moet je aan een paar voorwaarden voldoen, neem daarvoor contact op met je verzekeraar.