Centraal Informatie Systeem (CIS)

De stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) beheert een databank. Daarin registreren verzekeraars en gevolmachtigd agenten de claims die zij ontvangen. In de databank staat ook informatie die belangrijk kan zijn bij de beoordeling van een verzekeringsaanvraag of claimbehandeling. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld snel achterhalen of een verzekerde een zelfde schade bij meerdere verzekeraars heeft geclaimd. Zo kan fraude worden voorkomen. Je mag niet zomaar in de CIS-databank terechtkomen. De verzekeraar moet dat aan jou melden.