Dagwaarde

Als je schade hebt, bijvoorbeeld aan je inboedel, wordt de schadevergoeding vastgesteld op basis van dagwaarde of nieuwwaarde.

Na verloop van tijd worden spullen minder waard, door veroudering of slijtage. De verzekeraar trekt een bepaald bedrag af van de nieuwwaarde als je spullen niet meer nieuw zijn. Dat heet afschrijving. De nieuwwaarde min de afschrijving is de dagwaarde. In je polisvoorwaarden kun je lezen of je de nieuw- of dagwaarde vergoed krijgt.