Dienstverleningsdocument (DVD)

Financiële dienstverleners in Nederland moeten sinds 1 juli 2013 het dienstverleningsdocument (DVD) aan de klant verstrekken. In het DVD geeft de dienstverlener informatie over zijn dienstverlening, zijn onafhankelijkheid en de (advies)kosten. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde (standaard) document van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Met het DVD kun je een goede vergelijking maken tussen verschillende dienstverleners. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een financieel dienstverlener. Meer informatie, een filmpje en een leeswijzer over het nieuwe DVD vind je op de website van de AFM