Eigenwoningforfait

Als je een huis koopt, krijg je ook met een aantal belastingzaken te maken, waaronder het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait drukt het woongenot dat je van een woning hebt uit in een bedrag. Het is een fiscale bijtelling voor de eigenwoningbezitter. Verwerkt in het forfait zijn het moeten betalen van huur, de afschrijving van een aantal kosten met uitzondering van de rente en kosten van de geldlening.

De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van je huis. De gemeente stelt deze waarde ieder jaar vast. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Lees er meer over op de website van de Belastingdienst.