Fraude

Je kent ze wel, van die types die op een verjaardag stoer vertellen dat ze toch maar mooi de verzekeraar een poot hebben uitgedraaid. Iedereen lacht, want ach, die verzekeraars hebben toch geld zat. Heb je je ooit gerealiseerd dat jij meebetaalt aan dat soort foute praktijken? Jaarlijks worden (schade)verzekeraars getild voor honderden miljoenen. Het is uiteindelijk de eerlijke consument die de rekening betaalt.

Er worden vaak grapjes over verzekeringsfraude gemaakt. Triest, vooral omdat de daders meestal op verjaardagen niet de gevolgen melden. Fraude is strafbaar en dus kunnen verzekeraars daarvan aangifte doen bij de politie en de schade direct verhalen bij de fraudeur. Daarnaast is de kans groot dat verzekeraars een fraudeur niet of alleen tegen een fiks hogere premie willen verzekeren. Best lastig als je graag je huis tegen brand wilt verzekeren, of auto wilt blijven rijden. 

Kenmerken

Er zijn diverse vormen van fraude, bijvoorbeeld: 

  •  verzekerden die kostbaarheden claimen die helemaal niet zijn gestolen;
  • verzekerden die onjuiste gezondheidsgegevens doorgeven als ze een levensverzekering aangaan;
  • zorgverleners die dubbele declaraties indienen;
  • de schadeherstelbranche die niet-uitgevoerde reparaties claimt.

Als het gaat om consumentenfraude onderscheiden verzekeraars grofweg vier soorten fraude:

  1. Majoreren: meer claimen dan de werkelijke schade.
  2. Fingeren: net doen alsof je schade hebt die (wel) onder de dekking valt.
  3. Ensceneren: opzettelijk schade veroorzaken om een uitkering te krijgen.
  4. Liegen/verzwijgen: bij het aanvragen of sluiten van een verzekering opzettelijk verkeerde of onvolledige informatie verstrekken.

Lik-op-stukbeleid

Om te voorkomen dat eerlijke premiebetalers voor de kosten opdraaien en om potentiële daders af te schrikken, hanteren verzekeraars een lik-op-stukbeleid om schade direct te verhalen op fraudeurs. Verzekeraars moeten werkzaamheden uitvoeren na een valse claim. Die kosten gaan ze bij de fraudeur verhalen aan de hand van een standaard vergoeding van 532 euro. Naast dit bedrag mag de verzekeraar ook nog de directe schade (onterecht uitgekeerde bedragen) verhalen op de fraudeur. Lees hier meer over het lik-op-stukbeleid.

Voor wie en waarom?

Fraude is maatschappelijk onacceptabel, mede omdat het de verzekeringspremies onnodig verhoogt. Tegen verzekeringsfraude wordt dan ook hard opgetreden. Het Verbond van Verzekeraars, waar bijna alle Nederlandse verzekeraars bij zijn aangesloten, heeft in het voorjaar van 2007 het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) opgericht. Dit CBV coördineert de aanpak van fraude voor de hele verzekeringsbedrijfstak en overlegt ook met de overheid over samenwerking in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. 

Daarnaast speelt de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) een belangrijke rol in het opsporen van fraude. In deze stichting werken alle Nederlandse verzekeraars en hun gevolmachtigd agenten samen. Zij delen via een databank informatie op het gebied van verzekeringsfraude en ander misbruik, zodat ze risico’s goed kunnen beoordelen. In die databank worden bijvoorbeeld ook gegevens opgenomen als de rechtbank jou een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft opgelegd. 

CIS-registratie

Bij bewezen fraude zijn de gegevens van de fraudeur voor de hele verzekeringsbranche zichtbaar.

Wees niet bang: je kunt niet zomaar ongemerkt of zonder reden op de lijst komen. De overheid verbindt namelijk strenge regels aan de registratie en controleert dat ook geregeld. Je verzekeraar of gevolmachtigd agent moet ook vooraf melden dat hij je gegevens registreert. Dat kan op het schadeaangifteformulier in een bepaling over persoonsregistratie, maar het kan ook in een aparte brief.

Wil jij weten wat er over jou geregistreerd staat? Op de website van de Stichting CIS kun je lezen hoe je inzage krijgt in je gegevens. Ook lees je op die website welke stappen je kunt zetten als je het niet met de registratie eens bent.

Let op!

Als je een vermoeden van fraude hebt, kun je dat (ook anoniem) melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond. Neem hiervoor contact op via cbv@verzekeraars.nl of bel met 070-333 85 00.