Inzittendenverzekering

Het zal je maar gebeuren, dat je een ongeluk krijgt terwijl er iemand bij je in de auto zit. Met een ongevallen inzittendenverzekering heb je een aanvullende dekking voor het geval jij of een passagier invalide raakt of overlijdt. Sommige verzekeraars hebben deze inzittendenverzekering standaard ondergebracht in de autoverzekering, maar dat geldt niet voor allemaal.

Kenmerken

Een inzittendenverzekering kan bestaan uit een schade- of een ongevallendekking. De ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij ongevallen, terwijl de schadeverzekering voor inzittenden de werkelijk geleden schade vergoedt die de bestuurder en/of passagiers hebben door een ongeluk. De dekking geldt als de inzittenden in de auto zitten, maar ook bij het in- en uitstappen en tijdens het verrichten van noodoperaties onderweg.

Let op!

  • In de polisvoorwaarden kun je precies lezen wat jouw verzekeraar verstaat onder ‘een ongeval’. Die definities kunnen namelijk nogal verschillen.
  • Check of je verzekeraar ook jou als inzittende meeverzekert.
  • Vaak kun je kiezen tussen de rubrieken ‘invaliditeit’ en ‘overlijden’, maar je kunt ook beide in de verzekering opnemen.