Kapitaaloverdracht

Stel: je hebt een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct en wilt het kapitaal bij een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling onderbrengen. Je kapitaal moet dan van de ene financiële instelling naar de andere worden overgedragen. Om te zorgen dat dat zo soepel mogelijk verloopt en je geen belasting hoeft te betalen, hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen een aantal werkafspraken gemaakt. Die afspraken hebben ze vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Hieronder lees je wat er bij kapitaaloverdracht komt kijken.

Veel financiële producten kun je zowel bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling afsluiten. Er kunnen verschillende redenen zijn om het kapitaal te verplaatsen van de ene financiële instelling naar de andere:

  • Je wilt het product liever voortzetten bij een andere financiële instelling, omdat je daar meer vertrouwen in hebt of betere productvoorwaarden krijgt.
  • Je wilt het kapitaal overdragen, omdat de looptijd van een product afloopt (bijvoorbeeld bij een lijfrente, als je je pensioendatum hebt bereikt).
  • De verzekerde is overleden en de verzekering loopt af, en de nabestaanden willen het kapitaal naar een andere instelling overzetten.

De afspraken die in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten staan, gaan over de volgende producten:

  • lijfrente- of goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten, inclusief periodieke uitkeringen);
  • overig stamrechtkapitaal;
  • individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht;
  • kapitaalverzekeringen of kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.

Wat moet je doen?

Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst bij de overdracht geen belasting heft, zijn financiële instellingen gebonden aan spelregels waarvoor ze ook jouw inzet vragen. De overdracht moet allereerst nauwkeurig gebeuren. Verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen hebben bepaalde gegevens van je nodig, zoals een ingevuld aanvraagformulier kapitaaloverdracht, een kopie van je legitimatiebewijs en/of een originele polis. 

Welke gegevens en documenten je financiële instelling precies nodig heeft, kun je zien op de website van je huidige verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling. 

Hoe verloopt het proces van kapitaaloverdracht?

Als je alle gegevens en benodigde documenten juist en volledig hebt aangeleverd bij je financiële instelling, komt deze in actie. Je bank, verzekeraar of beleggingsinstelling moet de betaling uiterlijk veertien kalenderdagen nadat hij alle benodigde documenten heeft ontvangen, uitvoeren. Als de veertiende dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag. 

Heeft de nieuwe financiële instelling het kapitaal na veertien kalenderdagen niet ontvangen? Dan zal je ‘oude’ financiële instelling de rente vergoeden. Die rente krijg je vanzelf. Je hoeft er dus niets voor te doen. Het kapitaal en de eventueel verschuldigde rente worden als één bedrag overgemaakt naar de toekomstige financiële instelling.

Wie moeten zich houden aan de werkafspraken voor kapitaaloverdracht?

De werkafspraken in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten gelden voor alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars en voor alle banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast kunnen ook financiële instellingen die niet lid van deze brancheorganisaties zijn, op eigen verzoek deelnemen (overige aanbieders). Hieronder vind je de volledige lijst van deelnemers aan het PSK:

Deelnemende verzekeraars

Deelnemende banken