Kapitaalverzekering bij leven 

Wil je in de toekomst een bepaald kapitaal tot je beschikking hebben? Bijvoorbeeld om een hypotheek te kunnen aflossen of een dure studie te betalen? Dan is de kapitaalverzekering bij leven wellicht iets voor jou. Met deze verzekering krijg je een uitkering als je op een vooraf afgesproken tijdstip nog in leven bent. De uitkering wordt meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen.

Kenmerken

Een kapitaalverzekering bij leven kent verschillende varianten. Als je een ‘traditionele’ verzekering afsluit, spaar je voor een gegarandeerd eindkapitaal, waarbij de uitkering vaak wordt vermeerderd met winstbijschrijvingen. Je kunt ook wat meer risico nemen en je ingelegde premie (laten) beleggen. Er zijn twee varianten waarmee je kunt beleggen: de universal lifeverzekering en de unit-linkedverzekering.

Voor beide varianten geldt dat je een premie inlegt. Hoe hoog die premie is, is onder meer afhankelijk van je leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe meer tijd je hebt om het bedrag bij elkaar te sparen en dus hoeft de premie ook minder hoog te zijn. Daarnaast spelen ook de looptijd van de verzekering en het geslacht een rol (vrouwen hebben namelijk een hogere levensverwachting dan mannen).

Voor wie en waarom?

Je kunt de kapitaalverzekering bij leven het beste gebruiken als je op een bepaald moment een kapitaal nodig hebt. Als je dat kapitaal nodig hebt voor het aflossen van je hypothecaire schuld, was het tot januari 2013 het beste de kapitaalverzekering eigen woning af te sluiten. De meeste mensen combineren een kapitaalverzekering met andere vormen van levensverzekeringen. Zoals een uitkering bij overlijden. Op die manier spaar je voor een gegarandeerde uitkering. Óf je krijgt de uitkering dan als je nog leeft óf je nabestaanden krijgen de uitkering als je vóór de einddatum van de verzekering overlijdt.

Let op

  • Je kunt de verzekering combineren met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeraar de premiebetaling van je over als je arbeidsongeschikt raakt.
  • Verzeker je het risico van overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kan de verzekeraar je vragen om gezondheidswaarborgen.
  • Wat krijg je gegarandeerd uitgekeerd? Om dat te bepalen, gaat de verzekeringsmaatschappij uit van een voorzichtig rendement. Haalt de verzekeraar een hoger rendement? Dan deelt hij deze winst in de vorm van winstbijschrijvingen.
  • De polis valt in principe in box 3. De economische waarde van je kapitaal telt mee om de vermogensrendementsheffing vast te stellen.
  • Je kunt de kapitaalverzekering ook tussentijds afkopen. Realiseer je wel dat die afkoopwaarde kan tegenvallen. Dit komt omdat de verzekeraar dan gemaakte kosten verrekent.
  • Overweeg je om de kapitaalverzekering in de vorm van een unit-linkedverzekering of andere beleggingsbasis af te sluiten? Realiseer je dan dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Dat kan gunstig uitpakken als de beurzen mee zitten. Maar bij een tegenvallend beursklimaat kun je ook voor teleurstellingen komen te staan als je kapitaal lager is dan je had gehoopt.