Kapitaalverzekering eigen woning

Heb je een huis gekocht en wil je kapitaal opbouwen om je hypotheek te kunnen aflossen? Dan is de kapitaalverzekering eigen woning misschien wat voor jou. Met deze verzekering krijg je een uitkering als je op een vooraf afgesproken tijdstip nog in leven bent. Dit kapitaal gebruik je om je hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Kenmerken

Er zijn grofweg drie verschillende vormen waarin je de kapitaalverzekering eigen woning kunt afsluiten. Zo kun je een kapitaalverzekering bij leven sluiten. In dat geval spaar je voor een gegarandeerd eindkapitaal, waarbij de uitkering vaak wordt vermeerderd met winstbijschrijvingen. Twee andere varianten zijn de universal lifeverzekering en de unit-linkedverzekering. Bij beide varianten wordt je premie belegd in beleggingsfondsen; de manier waarop is bij een universal life verzekering alleen net iets anders dan bij een unit-linkedverzekering.

Voor alle varianten geldt dat je een premie inlegt. Hoe hoog die premie is, is onder meer afhankelijk van je leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe meer tijd je hebt om het bedrag bij elkaar te sparen en dus hoeft de premie ook minder hoog te zijn. Daarnaast speelt ook de looptijd van de verzekering een rol.

Voor wie en waarom?

De kapitaalverzekering eigen woning kan handig zijn als je een kapitaal bij elkaar wilt verzamelen om je hypotheek af te lossen. De meeste mensen combineren deze verzekering met een uitkering bij overlijden. Op die manier weet je zeker dat je nabestaanden je hypotheekschuld kunnen aflossen als jij er niet meer bent.

Let op

  • Je kunt de verzekering combineren met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeraar de premiebetaling van je over als je arbeidsongeschikt raakt.
  • De kapitaalverzekering eigen woning is gekoppeld aan je hypotheeklening. Sinds 1 januari 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen voor hypotheken met een annuïtair dalend aflosschema en niet meer voor nieuw afgesloten kapitaalverzekeringen. Hypotheken die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten, vallen in het oude regime en kunnen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Als je het verzekerde bedrag aflost, betaal je daarover geen belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.
  • Je kunt de kapitaalverzekering ook tussentijds afkopen. Realiseer je wel dat die afkoopwaarde kan tegenvallen. Dit komt omdat de verzekeraar dan gemaakte kosten verrekent.
  • Overweeg je om de kapitaalverzekering eigen woning in de vorm van een unit-linkedverzekering of andere beleggingsbasis af te sluiten? Realiseer je dan dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Dat kan gunstig uitpakken als de beursen mee zitten. Maar bij een tegenvallend beursklimaat kun je ook voor teleurstellingen komen te staan als je kapitaal lager is dan je had gehoopt.