Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als je een klacht hebt, dan probeer je daar eerst met je verzekeraar zelf uit te komen. Het kan gebeuren dat dat niet lukt. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt naar de rechter stappen of je kunt de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het gaat hierbij om klachten met een financieel belang, bijvoorbeeld over geld dat je niet krijgt uitgekeerd.

Het Kifid is een onafhankelijke organisatie, die bemiddelt bij klachten tussen jou en je verzekeraar. Een klacht wordt bij het Kifid volgens een ‘drietrapsraket’ behandeld:

  1. Wanneer jouw klacht in behandeling wordt genomen bemiddelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid tussen jou en jouw verzekeraar en probeert samen met jullie tot een oplossing te komen;
  2. Lukt het niet om een passende oplossing te vinden dan komt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening zelf tot een uitspraak (een bindend advies). 
  3. Tot slot heeft het Kifid een Commissie van Beroep. Daar kan jij of jouw verzekeraar terecht als een van jullie het niet eens is met de uitspraak van de Geschillencommissie.

Een uitgebreide uitleg van de stappen van de klachtenprocedure kun je vinden op de site van het Kifid.

Let op:

  • Je kunt alleen naar het Kifid als je eerst hebt geprobeerd een oplossing met je verzekeraar te vinden. Wil je weten hoe dat in zijn werk gaat? Lees dan hoe je een klacht bij je verzekeraar kunt indienen.
  • Je moet je klacht binnen drie maanden nadat je verzekeraar zijn standpunt heeft laten weten, indienen.
  • Als je naar het Kifid gaat en niet tevreden bent met de uitkomst, kun je in sommige gevallen nog naar de rechter. Omgekeerd kan dat nooit: ga je meteen naar de rechter, dan kun je daarna dus niet alsnog naar het Kifid. Het Kifid mag namelijk geen klachten behandelen die al langs een gewone rechter zijn geweest.

Meer weten over Kifid? Kijk dan op www.kifid.nl.