Licht letsel

Een verkeersongeluk of medische fout. Erg, maar soms valt het toch enigszins mee en is het licht letsel. In dat geval kan de schade ook snel afgehandeld worden. Verzekeraars noemen letsel ‘licht’ als ze verwachten dat de zaak binnen een half jaar is afgehandeld en het schadebedrag maximaal 5.000 euro is.

Bij de afhandeling van letselschade zijn rechtsbijstandverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars betrokken:

  • De rechtsbijstandverzekeraar
    Als je letselschade hebt opgelopen, kan je terecht bij je rechtsbijstandverzekeraar. Deze komt op voor je rechten en zorgt ervoor dat de letselschade op de juiste manier wordt afgehandeld. De rechtsbijstandverzekeraar is je eerste aanspreekpunt.
  • De aansprakelijkheidsverzekeraar
    Degene die de schade heeft veroorzaakt kan terecht bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze doet onderzoek naar de melding en de schuldvraag beoordelen. Ook neemt hij contact op met de betrokken rechtsbijstandverzekeraar. Als het klopt dat diegene schade heeft veroorzaakt, dan betaalt de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade.

Zij hebben afspraken gemaakt over een vlotte afhandeling van licht letsel. Ze overleggen bijvoorbeeld vooral via telefoon en e-mail en vragen zo min mogelijk bewijsstukken op. Verder handelen ze op basis van vertrouwen. Hierdoor is er minder discussie en daardoor minder vertraging.

Hoe het werkt

LichtLetselIn de afbeelding is te zien hoe licht letsel wordt afgehandeld (klik om te vergroten). Stap voor stap ziet de afhandeling er als volgt uit:

Stap 1: melden van de schade
Je meldt de schade bij de verzekeraar. Deze kijkt of de melding zich leent om versneld af te handelen.

Stap 2: telefonische intake
De rechtsbijstandverzekeraar belt om te vragen hoe het gaat. Hij vraagt welk letsel je hebt, hoe dat is gekomen en welke schade je nog meer hebt. Ook legt hij uit hoe de afhandeling zal verlopen en bespreken jullie hoe je tussentijds geïnformeerd wordt en of je een voorschot nodig hebt, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp.

Stap 3: dekking en aansprakelijkheid
Je rechtsbijstandverzekeraar neemt binnen vijf werkdagen contact op met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de andere partij. Zij bespreken of je aanvraag binnen de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt, en of degene die de schade heeft veroorzaakt ook echt aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt dan eventueel direct een voorschot.

Stap 4: betaling
Zodra de precieze omvang van de letselschade is bepaald, bespreekt je rechtsbijstandverzekeraar dit met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Je ontvangt het vastgestelde bedrag vervolgens rechtstreeks van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Soms duurt het toch langer

Als de schade niet binnen vier maanden is afgehandeld, bekijkt de rechtsbijstandverzekeraar waar dat aan ligt. De uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat je verwondingen ernstiger bleken dan gedacht. Blijkt het niet mogelijk te zijn de zaak binnen zes maanden helemaal af te handelen, dan bespreekt de rechtsbijstandverzekeraar dat met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Misschien levert dat nieuwe afspraken op. Uiteraard wordt dat ook met jou besproken

Lees meer over letselschade, bijvoorbeeld over de betrokken verzekeraars en wat je kunt doen als je een klacht hebt.