Lik-op-stukbeleid bij fraude

beeldmerk_likopstukVerzekeraars ontvangen elk jaar duizenden valse claims. Die kunnen leiden tot onterechte uitkeringen. Verzekeraars willen voorkomen dat eerlijke premiebetalers voor deze kosten opdraaien en potentiële daders afschrikken. Daarom hanteren verzekeraars een lik-op-stukbeleid. Daarmee wordt schade direct verhaald op de fraudeurs.

Valse claims leiden niet alleen tot onterechte uitkeringen, maar kosten verzekeraars ook veel geld en tijd om af te handelen. Voor die schade betalen we uiteindelijk allemaal de rekening: per gezin een paar tientjes per jaar. Met het lik-op-stukbeleid betalen fraudeurs zelf de schade.

Schadevergoeding: 532 euro

In de wet staat dat verzekeraars bij fraudeurs een schadevergoeding in rekening mogen brengen voor directe schade (onterecht uitgekeerde bedragen) én indirecte schade (onderzoekskosten om fraude vast te stellen). Verzekeraars hanteren voor de indirecte schade een standaard vergoeding van 532 euro. Dit bedrag is gebaseerd op noodzakelijke werkzaamheden die een verzekeraar moet uitvoeren na een valse claim.

Uitvoering door SODA

ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) is uitvoerder van deze aanpak, die bekend staat onder de term directe aansprakelijkstelling. Deze aanpak wordt ook succesvol ingezet tegen bijvoorbeeld winkeldieven. SODA staat onder toezicht van de stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD). Deze onafhankelijke stichting bewaakt de uitvoering, stelt kwaliteitscriteria op en toetst de naleving in de praktijk. Onder meer de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn aan deze stichting verbonden.

Schadevergoeding in vier stappen

Dit gebeurt er als de verzekeraar vermoedt dat je hebt gefraudeerd:

 1. Vaststelling fraude
  Na onderzoek stelt de verzekeraar vast dat sprake is van opzet tot misleiding of een andere vorm van verzekeringsfraude.
 2. Kennisgeving van aansprakelijkstelling
  De verzekeraar stelt je schriftelijk op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en de afhandeling van de zaak. Hij stelt je aansprakelijk voor de schade. In de brief staat vermeld dat de verzekeraar de vordering van het schadebedrag uit handen geeft aan SODA. SODA is de organisatie die de schade namens verzekeraars verhaalt op fraudeurs,
 3. Vordering door SODA
  SODA stelt een formele aansprakelijkstelling op en stuurt die naar jou, inclusief acceptgiro met betaalinstructies.
 4. Betaling en afronding
  Nadat je het schadebedrag hebt betaald, ontvang je een verklaring dat het incassotraject is afgerond. SODA verwijdert de persoonsgegevens binnen drie maanden uit haar systemen.

Vragen en klachten

Voor klachten over de inhoudelijke beoordeling van het fraudedossier kan je terecht bij de verzekeraar. Voor vragen of klachten over de uitvoering van de aansprakelijkstelling kan je bij SODA terecht:

 • Telefoon: 088 – 3223 123 (tijdens kantooruren)
 • E-mail: info@so-da.nl

Als je er met SODA niet uitkomt, dan kan je een beroep doen op de klachtenregeling van de stichting DAAD. Dit is de onafhankelijke toezichthouder van SODA.

Meer informatie