Medische acceptatie: levensverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering helpt je bij het omgaan met risico’s en onzekerheden, zoals bij arbeidsongeschiktheid of het moment waarop je komt te overlijden. Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, krijg je een uitkering als je ziek wordt en niet meer (volledig) kunt werken. Bij een levensverzekering krijgen je nabestaanden een uitkering na je overlijden. Bijvoorbeeld om de hypotheek te kunnen blijven aflossen. Vroeger was een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht als je een hypotheek wilde sluiten. Nu is dat niet meer zo, en moet je zelf (of samen met een financieel adviseur) bepalen of zo’n verzekering in jouw situatie nodig is.

Hoe groot is het risico? Hoeveel moet je betalen?

Bij een verzekering hoort een premie die je moet betalen. Om de hoogte van de premie te kunnen bepalen, is het belangrijk dat je verzekeraar weet hoe groot het risico is dat je tijdens de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Hoe hoger het risico, hoe meer premie nodig is om te zorgen dat uitbetaald kan worden als het risico zich voordoet.

Als je een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, moet je daarom een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat vragen over je gezondheid. Soms is een medische keuring door een arts nodig. Als alle benodigde informatie er is, beoordeelt een medisch adviseur van de verzekeraar je gezondheidssituatie. Hij of zij doet dit op basis van statistische en medische gegevens over aandoeningen en de gevolgen daarvan.

Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die je kan accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Elke verzekeraar is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het risico. Dat betekent dat de ene verzekeraar een andere inschatting kan maken dan de andere.

Bekijk het filmpje voor een uitleg over hoe het principe van verzekeren werkt.