Medische keuring

Voordat je sommige verzekeringen kunt afsluiten, moet je aangeven of je gezond bent. Voor een levensverzekering bijvoorbeeld. Een verzekeraar wil daarmee een goede inschatting maken van het risico dat je bijvoorbeeld overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. Daarom kan hij je medisch laten keuren door een arts.

Kenmerken

Bij een inkomensverzekering neemt de verzekeraar het risico dat je je inkomen verliest van jou over. Daarvoor wil hij eerst graag weten hoe groot dat risico is. Dat kan hij onderzoeken met een medische keuring door een onafhankelijke arts. Vooraf vertelt de verzekeraar welke arts de keuring uitvoert en wat hij precies gaat doen. Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Soms doet de arts een algemene gezondheidskeuring, soms onderzoekt hij op specifieke aandoeningen. 

Voor wie en waarom?

Als je een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt moet je meestal een gezondheidsverklaring invullen. Bij de meeste mensen is zo’n verklaring voldoende, maar soms wil de verzekeraar meer weten. Soms stelt hij extra vragen, soms voert hij een medische keuring uit. 

Vragengrens medische keuringen

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen. 

Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’. Er zijn twee vragengrenzen:

  • Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag per jaar.
  • Voor levensverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag aan levensverzekeringen over een periode van drie jaar. 

De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast en is per 1 juli 2023:

  • Voor levensverzekeringen: 328.131 euro
  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: 47.578 euro
  • Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid: 31.851 euro

Handige documenten en sites

Gezondheidsverklaring

Verzekeraars kunnen vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van deze nieuwe Model gezondheidsverklaringen:

Meer over het invullen van de gezondheidsverklaring lees je hier

Keuring

Erfelijkheid en verzekeren

Orgaandonatie en verzekeren

Wat betekent orgaandonatie voor je levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering? Deze informatie vind je op Orgaandonatie en verzekeren.