Molest

Schadeverzekeraars kunnen niet altijd uitkeren. Een aantal oorzaken is uitgesloten, waaronder molest. Onder molest vallen schaden die zijn ontstaan in conflictsituaties. Bij ‘groot molest’, zoals een burgeroorlog of een opstand, mogen verzekeraars sowieso niet uitkeren. Bij ‘klein molest’, zoals een rel of opstootje, mogen ze zelf bepalen of het onder de dekking valt.

In de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 staat dat schadeverzekeraars geen schaden mogen verzekeren die zijn veroorzaakt door groot molest, zoals een gewapend conflict, een burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Naast groot molest kent de verzekeringsbranche ook ‘klein molest’. Zoals sabotage, rellen en opstootjes. Verzekeraars mogen zelf bepalen of klein molest onder de dekking valt. Check je polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeraar of adviseur als je zeker wilt weten wat wel en wat niet onder de dekking valt.