Motorrijtuig

Onder een motorrijtuig wordt niet alleen een auto of een motor verstaan, maar alle voertuigen die met behulp van mechanische of elektrische kracht worden voortbewogen. Ook bromfietsen, scooters en brommobielen dus. Dat betekent ook dat je deze verplicht moet verzekeren volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam).