Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is niet alleen bedoeld voor je partner. Ook je kinderen kunnen mogelijk tot hun 21e aanspraak maken op een uitkering, mocht jij komen te overlijden. Het nabestaandenpensioen kan dus uit een partnerpensioen en wezenpensioen bestaan. Het is belangrijk om je hier tijdig in te verdiepen. Kan je partner rondkomen na jouw overlijden, of moet er nog wat worden geregeld? Informeer ernaar bij je adviseur of verzekeraar.