Nationale Hypotheek Garantie

Sluit je een lening af om een woning te kopen of te verbouwen? Dan kun je in veel gevallen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Met NHG krijg je meestal een rentekorting en loop je minder financiële risico’s. Er zijn diverse situaties mogelijk waardoor je de maandelijkse lasten van de hypotheek niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Als dit zich voordoet kijken de hypotheekverstrekker en NHG samen of je geholpen kunt worden om de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kan je dan je huis houden. Als verkoop toch de enige mogelijkheid is, dan kan NHG in veel situaties het restant van de schuld kwijtschelden als de verkoopprijs niet voldoende is om de hele hypotheek af te lossen. Een hele geruststelling.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor NHG, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de koopsom van je woning maximaal 310.000 euro bedragen (2020). Daarnaast moet je aan bepaalde inkomensnormen voldoen. Deze normen zijn wettelijk vastgesteld.

Als je een hypotheek afsluit, betaal je voor NHG eenmalig een premie. Die premie wordt borgtochtprovisie genoemd. De borgtochtprovisie bedraagt 0,7 procent van het totale hypotheekbedrag (2020). 

Meer weten over NHG? Informeer ernaar bij je adviseur of hypotheekverstrekker of kijk op www.nhg.nl.