Noodweer

Als je schade hebt geleden aan je woning of auto door noodweer, dan valt die schade vaak onder de dekking van je inboedel- en opstalverzekering (woning) of autoverzekering. De verzekeraar stelt dan samen met jou de schade vast en zorgt ervoor dat de schade zo snel mogelijk hersteld kan worden.

Welke schade wordt gedekt?

Bij schade door noodweer zoals extreme neerslag, hagel en storm, krijg je meestal te maken met de volgende verzekeringen:

In je polisvoorwaarden kan je lezen voor welke schade je precies verzekerd bent. Je kunt hiervoor natuurlijk ook contact opnemen met je verzekeraar of adviseur.

Hoe wordt het schadebedrag vastgesteld?

Je bepaalt samen met de verzekeraar hoe hoog de schade is. Daarbij wordt ook gekeken naar vervolgschade. Denk aan scheurtjes in dakpannen die op een later moment toch nog lekkage kunnen veroorzaken. Soms schakelt de verzekeraar een schade-expert in die langskomt om de schade vast te stellen. Je mag ook zelf een eigen schade-expert inschakelen. Komen die twee er niet uit? Dan benoemen zij een derde deskundige die het laatste woord heeft. De verzekeraar vergoedt meestal de kosten voor die experts. Bekijk ook de informatiebrochure over schade-experts.

Soms komt er geen expert langs, maar vraagt de verzekeraar of je een schadeclaim wil indienen, aangevuld met bijvoorbeeld foto’s en een factuur voor herstelkosten.

Wat gebeurt er nadat de schade is vastgesteld?

De verzekeraar zorgt ervoor dat een herstelbedrijf zo snel mogelijk de schade herstelt. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar een bedrag uitkeert zodat je zelf het herstel kan regelen. Daarnaast is het belangrijk dat je ondertussen vervolgschade zo veel mogelijk probeert te voorkomen totdat herstel heeft plaatsgevonden. Heb je bijvoorbeeld een gat in het dak? Probeer die dan te dichten met een zeil.

Hoe kan je schade voorkomen?

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan herstellen. Daarnaast verwacht de verzekeraar van jou dat de schade niet te danken is aan achterstallig onderhoud aan je woning of auto. Hieronder vind je een paar websites die praktische tips delen om de kans op schade door noodweer te verkleinen.

Welke schade is verzekerd?

Het klimaat verandert en de kans op extreem weer neemt toe. Dat betekent dat er ook een grotere kans is op schade. Door bliksem, hagel, overstroming, regen, sneeuw, vorst, ijzel of wind. Welke schade is verzekerd? Welke schade niet en welke schade is aanvullend te verzekeren? Dat is in één oogopslag te zien in de Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico’s.