Ombudsman Financiële Dienstverlening

De Ombudsman Financiële Dienstverlening werkt bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie, die bemiddelt bij klachten tussen jou en je verzekeraar.

Als je een klacht aan het Kifid wilt voorleggen, dan komt die vaak eerst terecht bij de Ombudsman. Hij bemiddelt kosteloos tussen jou en je verzekeraar en probeert samen met jullie tot een oplossing te komen.

Lees meer over het Kifid.