Opstalverzekering

Schade aan je huis door brand of storm? Daarvoor ben je verzekerd met een opstalverzekering. De verzekering heet ‘opstal’ omdat dat een technische term is voor ‘huis’ en andere gebouwen.

Kenmerken

Een opstalverzekering dekt schade aan je huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vorst, lekkage, neerslag, bliksem of een explosie. De verzekering vergoedt geen schade die je met opzet hebt veroorzaakt. Ook bij bijvoorbeeld oorlogssituaties of overstromingen wordt niets vergoed. Een opstalverzekering sluit je meestal af op basis van de herbouwwaarde van je huis. Dat is het bedrag dat het kost om je huis helemaal opnieuw te bouwen. Er zijn erg veel verschillende opstalverzekeringen. Ieder met eigen voorwaarden en premies. Vergelijk dus goed!

Voor wie en waarom?

De opstalverzekering is bedoeld voor particuliere woningen. Vaak is de verzekering zelfs verplicht als je een hypotheek afsluit voor je koophuis. Ook kun je bijgebouwen, schuren, schuttingen en de tuin verzekeren. Beperkt zakelijk gebruik is vaak geen probleem. Bijvoorbeeld als je een praktijk aan huis hebt. Maar neem hierover altijd contact op met je verzekeraar.

Let op

  • De premie is voor iedereen verschillend. Die is afhankelijk van je huis, de manier waarop het huis is gebouwd en de dekking/service die je kiest.
  • Het verzekerd bedrag moet hetzelfde zijn als het bedrag dat nodig is om je huis opnieuw te bouwen. Anders ben je onderverzekerd. En kijk ook goed op de polis of je garantie hebt tegen onderverzekering. Heb je dat niet? Vraag de verzekeraar dat op te nemen.
  • Voor bijzondere situaties kunnen afwijkende premies en voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld voor monumenten.