Orgaandonatie en verzekeren

Als je een nier of lever wilt doneren, moet je aan veel dingen denken. Natuurlijk aan je gezondheid, maar je hebt misschien ook vragen over financiën. Wie betaalt de medische kosten, hoe zit het met je inkomen als je een poosje niet kunt werken? En wat betekent je orgaandonatie voor je levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering? De informatie op deze pagina gaat over levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 

 

Verzekeringen die je al hebt

Een orgaandonatie heeft geen gevolgen voor verzekeringen die je al hebt. Je hoeft de operatie niet te melden aan je verzekeraar. In het zeldzame geval dat je arbeidsongeschikt raakt door de operatie en je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), dan moet je dat natuurlijk wel melden, om de uitkering te claimen. Arbeidsongeschiktheid door een transplantatieoperatie valt bij de meeste verzekeraars onder de voorwaarden; check het wel voor de zekerheid.

Werk je als zelfstandige en heb je geen AOV, of valt de inkomstenderving als gevolg van een donatie niet onder de dekking van de AOV? Dan kun je een beroep doen op de Subsidieregeling donatie bij leven. Aan de periode voor vergoeding via de Subsidieregeling donatie bij leven zit een maximum: De vergoeding eindigt na 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis bij een nierdonatie en na 26 weken na ontslag uit het ziekenhuis na een leverdonatie.

Als je een nieuwe verzekering wilt afsluiten

Als je in het verleden een nier of deel van je lever hebt gedoneerd en er waren geen complicaties, dan kun je bij de meeste verzekeraars tegen het reguliere tarief een nieuwe verzekering afsluiten. Dus zonder extra kosten (premieopslag). Zolang je natuurlijk geen andere klachten of aandoeningen hebt die wél een extra risico geven. Dat geldt zowel voor levensverzekeringen als arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Als je andere klachten of aandoeningen hebt, kunnen die natuurlijk een extra risico geven en leiden tot een premieopslag of afwijzing van je aanvraag.

Eerst verzekeren, en dan doneren? Of andersom?

Als je een nieuwe verzekering aanvraagt terwijl je al weet dat je (een deel van) een orgaan gaat doneren, dan moet je die donatie melden in de gezondheidsverklaring die je bij je aanvraag invult. De verzekeraar kan dan voorstellen dat je je verzekeringsaanvraag uitstelt tot ná de operatie. Elke operatie, of dat nu een donatieoperatie of een knieoperatie is, kent immers risico’s. Voorafgaand aan de operatie kan dat risico niet goed worden ingeschat. Na de operatie kan dat wel. Je kunt over het algemeen een verzekering afsluiten als je na de donatie een bepaalde periode klachtenvrij bent en (bij een AOV) weer volledig aan het werk. Meestal geldt een periode van drie tot zes maanden.

Wil je toch een verzekering afsluiten voordat je geopereerd wordt, en gaat de verzekeraar daarmee akkoord? Dan krijg je bij een levensverzekering waarschijnlijk een tijdelijke premieopslag; je betaalt dan maandelijks iets meer. Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een beperking in de voorwaarden of een wachttijd gelden. Dan wordt bijvoorbeeld niet uitgekeerd als je arbeidsongeschikt raakt als gevolg van de operatie of complicaties ervan. Of er wordt gedurende een bepaalde periode na de ingang van de verzekering geen uitkering gedaan als iemand arbeidsongeschikt wordt. Ook hier geldt dat de Subsidieregeling donatie bij leven gebruikt kan worden om inkomstenderving op te vangen. De vergoeding via de subsidieregeling eindigt na 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis bij een nierdonatie en na 26 weken na ontslag uit het ziekenhuis na een leverdonatie.

Heb je vragen?

Als je het advies van de medisch adviseur niet goed begrijpt of je bent het er niet mee eens, neem dan contact op met de medische dienst van de verzekeraar. Deze kan een uitleg geven van het medisch advies. En misschien heb je zelf nog aanvullende informatie over je gezondheid, die ook meegenomen zou moeten worden.

Deze tekst is opgesteld in overleg met de Nederlandse Transplantatiestichting.

Februari 2024