Overlijdensrisicoverzekering

Als jij overlijdt is dat een emotioneel verlies voor de mensen om je heen. Maar ook financieel kan het gemis groot zijn. Als je bijvoorbeeld kostwinnaar bent en jouw salaris wegvalt, hebben je partner (en kinderen) minder inkomsten. Dat lagere inkomen kunnen zij opvangen door minder uit te geven. Bijvoorbeeld door te verhuizen naar een huis met een lagere hypotheek of lagere huur. Maar ook door minder uit te geven aan zaken zoals boodschappen, vakanties en/of hobby’s. Ook kunnen er extra kosten bijkomen als er meer kinderopvang nodig is. Maar hoeveel kunnen ze besparen? En willen ze wel verhuizen?

Gelukkig zijn er verschillende financiële regelingen die geld uitkeren aan nabestaanden. Bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen via de werkgever of via de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Maar niet iedereen heeft zo’n regeling of heeft er recht op. Bijvoorbeeld als je zzp’er bent, als jouw werkgever geen pensioenregeling heeft of als je niet onder de ANW valt. En als je wél voor één of meerdere regelingen in aanmerking komt, kan het zijn dat de uitkering niet voldoende is.

Om ervoor te zorgen dat jouw partner geen geldproblemen krijgt als jij er niet meer bent, kan een overlijdenrisicoverzekering (ORV) een goede en betaalbare oplossing zijn.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering sluit je een verzekering af op iemands leven. Bijvoorbeeld: jouw partner sluit een verzekering af op jouw leven. Als jij overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, wordt eenmalig een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd aan je partner. Zo zorg je ervoor dat jouw partner genoeg geld heeft om van te leven. En verzekeren is in dit geval vaak slimmer dan sparen, want je weet niet wanneer je overlijdt. Dat kan ook zijn in een tijd dat je een jong gezin en grote financiële verplichtingen hebt.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Het geld dat je voor een verzekering betaalt, heet premie. De premie kan je per maand, per kwartaal, per jaar of in één keer betalen. De hoogte van de premie hangt af van het verzekerde bedrag, je leeftijd, je gezondheid bij het afsluiten van de verzekering en de periode waarin je premie betaalt. Over het algemeen geldt: hoe jonger je bent als je een ORV afsluit, hoe minder premie je betaalt.

Je kunt de premie berekenen op websites van verzekeraars of op vergelijkingswebsites. Om een voorbeeld te geven: een 25-jarige man die niet rookt, betaalt voor een ORV met verzekerd bedrag van 200.000 euro en een looptijd van 30 jaar, minder dan 10 euro per maand. Als je 45 jaar bent kun je zo’n ORV afsluiten vanaf circa 35 euro per maand (bron: Independer, oktober 2023).

Heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Hoe groot de financiële gevolgen zijn als jij overlijdt, hangt af van jouw eigen situatie. Heb je een nabestaandenpensioen via je werk? Kunnen jouw gezinsleden gebruikmaken van de Algemene Nabestaandenwet (ANW)? Hoeveel spaargeld hebben jullie? En hoe hoog zijn de vaste lasten zoals de hypotheek, de huur, de (zorg)verzekeringen en de boodschappen?

Denk je na over een ORV? Stel jezelf dan de vragen hieronder. Bespreek ze ook met je partner, kind(eren), dierbaren of met een financieel adviseur. Als je de meeste vragen met NEE moet beantwoorden, is het verstandig om je te verdiepen in een ORV.

  1. Heb je geen partner en ook geen kinderen?
  2. Als jij of je partner overlijdt, wat betekent dat dan voor het totale inkomen? Kunnen je nabestaanden rondkomen zonder jouw inkomen?
  3. Zijn er andere manieren om het inkomensverlies op te vangen als jij er niet meer bent? Is er bijvoorbeeld genoeg spaargeld?
  4. Bouw je pensioen op via je werkgever of als zelfstandige? En keert dat pensioen ook geld uit aan je nabestaanden als jij of je partner overlijdt?
  5. Als je een huurwoning hebt: kunnen je gezinsleden de huur blijven betalen als jij er niet meer bent?
  6. Als je een koopwoning hebt: kunnen je gezinsleden de hypotheek blijven betalen als jij er niet meer bent? Of zijn zij bereid om het huis te verkopen en te verhuizen naar een goedkopere woning?
  7. Kom je in aanmerking voor de Algemene nabestaandenwet? (Ben je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of heb je kinderen om voor te zorgen?)

Is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verplicht als ik een huis koop of huur?

Als je een huis koopt, hoef je van de bank meestal niet verplicht een ORV af te sluiten. Ook niet als het een hypotheek is met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Want als jouw nabestaanden de hypotheek niet meer kunnen betalen, wordt het huis verkocht. Met de opbrengst wordt de hypotheek afgelost. En heb je een hypotheek met NHG? Dan zal de NHG de restschuld (onder voorwaarden) aflossen.

Toch kan het wel verstandig zijn om een ORV af te sluiten als je een koophuis hebt of een huis gaat kopen. Daarmee kunnen jouw nabestaanden de hypotheek blijven betalen. En dat betekent dat zij in jullie huis kunnen blijven wonen.

Woon je in een huurhuis en zijn je partner (en kinderen) afhankelijk van jouw salaris? Ook dan is een ORV niet verplicht. Wel kan zo’n verzekering verstandig zijn. Want daarmee zorg je ervoor dat je nabestaanden de huur en de (vaste) lasten kunnen blijven betalen als jij er niet meer bent.

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisico- en een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering kunnen jouw nabestaanden de uitvaart betalen. Het bedrag waarvoor je deze verzekering afsluit, is vaak ook niet hoger dan de gemiddelde kosten van een uitvaart. Een ORV is bedoeld om inkomensverlies op te vangen, zodat bijvoorbeeld een deel van de hypotheek afgelost kan worden. Of zodat de studie van je kinderen betaald kan worden. Het verzekerde bedrag bij een ORV is daarom hoger dan bij een uitvaartverzekering.

Verder ben je met een uitvaartverzekering je hele leven lang verzekerd. Ook al word je honderd. Bij een ORV ben je verzekerd tot een bepaalde einddatum. Bijvoorbeeld tot de pensioengerechtigde leeftijd en je een AOW-uitkering krijgt. Of tot het moment dat je de hypotheek hebt afgelost. Als je vóór die einddatum overlijdt, krijgen je nabestaanden het verzekerde bedrag. Als je daarna overlijdt, keert de ORV geen geld uit.

Moet ik gezondheidsvragen beantwoorden als ik een overlijdensrisicoverzekering afsluit?

Als je een ORV afsluit, moet je gezondheidsvragen beantwoorden. Op basis van die gegevens kan de verzekeraar inschatten hoe groot de kans is dat je tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Ook als je ziek bent geweest of een chronische ziekte hebt, kun je in veel gevallen een ORV afsluiten. Soms moet je wel een hogere premie (meer geld) betalen.

In Nederland wordt naar schatting 80 procent van de aanvragen voor een ORV, inclusief die van mensen met een chronische ziekte, geaccepteerd tegen de normale premie. Zo’n 15 procent moet een hogere premie betalen, omdat hun ziekte een hoger risico geeft. En ongeveer 5 procent wordt afgewezen.

Meer informatie over gezondheidsvragen is te vinden op www.verzekerennakanker.nl en Invullen van een gezondheidsverklaring (verzekeraars.nl)

Hoe sluit ik een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af?

Een ORV kan je op verschillende manieren afsluiten. Via een vergelijkingswebsite, rechtstreeks bij een verzekeraar of via een financieel adviseur. Een financieel adviseur kan op basis van jouw persoonlijke situatie een passend advies geven. Bijvoorbeeld over of een ORV bij je past. En zo ja, welke. Let op: aan het advies zijn kosten verbonden.

Heb je (nog) geen financieel adviseur en wil je inzicht in jouw financiële situatie? En wil je weten wat er gebeurt als jouw inkomen wegvalt? Maak dan gebruik van het Persoonlijk Budgetadvies, een tool van het Nibud.

 

Verzekeringskaarten

Om het vergelijken van verzekeringen makkelijker te maken, heeft elke verzekeraar en verzekeringsadviseur verzekeringskaarten op zijn website staan. De verzekeringskaart bevat de belangrijkste kenmerken van de verzekering.