Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de nabestaanden zich geen zorgen over de financiën hoeven te maken. De hoogte van het bedrag en de looptijd (doorgaans variërend van tien tot dertig jaar) kun je zelf bepalen.

Kenmerken

Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen: een gelijkblijvende en een aflopende. Bij een gelijkblijvende verzekering is de uitkering een vast bedrag dat al bij het afsluiten van de verzekering wordt vastgesteld. Bij een aflopende risicoverzekering wordt de uitkering lager naarmate de looptijd verstrijkt. Hoe ouder je wordt, hoe lager dus de uitkering, maar daar staat wel een lagere premie tegenover.

Voor wie en waarom?

Mensen kunnen een overlijdensrisicoverzekering om verschillende redenen afsluiten. Veel mensen gebruiken de verzekering om ervoor te zorgen dat nabestaanden onbezorgd achterblijven en niet met hoge lasten blijven zitten. Anderen gebruiken de verzekering als aflossing voor hun hypotheek, als aanvulling op hun nabestaandenpensioen of voor de uitkoop van erfgenamen of een zakelijke partner. De overlijdensrisicoverzekering wordt dus vaak in combinatie met andere levensverzekeringsvormen afgesloten.

Let op

  • Over de uitkering hoeven nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen. Of erfbelasting moeten worden betaald, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Spreek die goed door met de verzekeraar of je verzekeringsadviseur: een juiste verwerking van de gegevens op de polis kan later veel belastinggeld uitsparen.
  • Veel verzekeraars hebben op hun site een module, waarmee je de premie die voor jou geldt vrijblijvend kunt berekenen.
  • Je gezondheid is een belangrijke factor bij het vaststellen van de premie, je moet medisch worden geaccepteerd. Sommige verzekeraars hanteren bijvoorbeeld een korting voor niet-rokers, maar bij hoger risico op overlijden geldt voor jou een hogere premie. Bij verzekerde bedragen boven de 181.198 euro kan een medische keuring naar het hiv-virus worden gedaan.
  • Bij verzekeringen tegen het risico op overlijden kunnen verzekeraars de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens inschakelen als de verzekerde overlijdt binnen een jaar na aanvang van de verzekering, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding.
  • Wil je een orgaan doneren? Lees wat orgaandonatie betekent voor je huidige of toekomstige overlijdensrisicoverzekering.