Partnerpensioen

Partnerpensioen is een uitkering voor je partner als jij overlijdt. Soms ontvangt een partner ook een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet. Als je daarover zekerheid wilt hebben, kun je dat zelf nakijken.

Kenmerken

Niet iedere pensioenregeling in Nederland kent partnerpensioen. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je kijken of jouw partner een uitkering ontvangt als jij komt te overlijden.

Let op

Het partnerpensioen geldt vaak ook voor een ongehuwde partner, dus als je samenwoont. Check dan wel in het pensioenreglement of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst aangaan.