Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het deel van je salaris dat meetelt voor het berekenen van de hoogte van je pensioen. Niet je hele salaris telt namelijk mee. Er wordt een bedrag van afgetrokken, omdat je later ook AOW krijgt. Dat bedrag heet de franchise.

Let op

  • Het bedrag dat je uiteindelijk aan pensioen ontvangt, wordt sterk beïnvloed door het aantal dienstjaren dat je pensioen opbouwt en de hoogte van de AOW.
  • Als je in deeltijd werkt, word je pensioengrondslag vastgesteld op basis van je parttimepercentage.