Premieregeling

Verzekeraars bieden verschillende soorten pensioenregelingen aan. Werknemers kunnen daar via hun werkgever aan deelnemen. Ongeveer 90% van de pensioenregelingen die verzekeraars uitvoeren, is een premieregeling. Bij zo’n regeling wordt jaarlijks een premie beschikbaar gesteld, die wordt besteed aan je pensioenopbouw.

Kenmerken

De werkgever betaalt deze premie aan je verzekeraar. Daarnaast worden vaak premies betaald voor een partner- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen. Het premiebedrag kan op een aantal manieren voor je pensioen ingezet worden:

Manier 1: beleggen

Als de verzekeraar de premie belegt, bouw je via beleggingen een pensioenkapitaal op. De risico’s daarvan liggen bij jou als deelnemer. Op de datum waarop je met pensioen gaat, is er een pensioenkapitaal beschikbaar. Met dit kapitaal koop je je pensioenuitkering aan. Voordeel: bij een goed beursklimaat profiteer je van de beleggingsrendementen. Nadeel: bij een slecht beursklimaat loop je het risico dat je kapitaal lager is dan je had gehoopt.


Manier 2: gegarandeerd pensioenkapitaal

Bij deze tweede optie gebruikt de verzekeraar de premie om een gegarandeerd pensioenkapitaal te verzekeren. Dat kapitaal moet je op de pensioendatum gebruiken om een pensioenuitkering aan te kopen. Het pensioenkapitaal staat bij deze optie dus vast; de hoogte van de uitkering niet.


Manier 3: gegarandeerde pensioenuitkering

Bij deze derde optie besteedt de verzekeraar de premie direct aan de aankoop van een gegarandeerde pensioenuitkering. De aankoop gebeurt dus niet op het moment dat je met pensioen gaat, maar per jaar. Met deze optie heb je de meeste zekerheid: je weet zeker hoeveel pensioen je hebt opgebouwd.

Voor alle drie de opties geldt dat je werkgever de jaarlijkse premie vooraf vaststelt. De premie is meestal een percentage van de pensioengrondslag (het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt). Hoe hoog de premie is, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van de vraag welke financiële mogelijkheden je werkgever heeft.

Let op!

  • Als je aan een pensioenregeling gaat deelnemen ontvang je een Pensioen 1-2-3. Hierin staan de belangrijkste kenmerken van jouw pensioenregeling.
  • Ieder jaar ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daar staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd.