Premievrije waarde

De premievrije waarde is een term die je bij levensverzekeringen tegenkomt. De premievrije waarde drukt de waarde van je verzekerde kapitaal uit als je de verzekering wilt stoppen (en dus geen premie meer betaalt), maar de verzekering niet wilt beëindigen. In dat geval wordt je verzekerde kapitaal verlaagd en blijft dat kapitaal voor je staan totdat de verzekering uitkeert. Het verlaagde kapitaal wordt premievrije waarde genoemd. Je hebt je verzekering dan premievrij gemaakt.

Let op

Het premievrij maken van de verzekering is vaak aan voorwaarden verbonden. Een voorwaarde kan zijn dat de verzekering een minimum aantal jaren moet lopen. In de polisvoorwaarden kun je terugvinden welke voorwaarden jouw verzekeraar hanteert.