Provisieverbod

Je schaft in je leven ongemerkt de nodige financiële producten aan. Denk aan een hypotheek of je oudedagsvoorziening. Voor de één gesneden koek, maar voor de ander kan het knap ingewikkeld zijn. Je bepaalt zelf of je financiële producten wilt kopen mét of zonder advies. Als je voor advies kiest, was het vroeger zo dat een adviseur provisie (een geldbedrag) ontving van de verzekeraar waar jij het product afsloot. Sinds 1 januari 2013 gaat dat niet meer op voor ‘complexe en impactvolle’ producten, zoals een beleggings- of overlijdensrisicoverzekering. Op die datum is het provisieverbod ingevoerd. Als je bij een adviseur advies vraagt over een complex of impactvol product, betaal je hem rechtstreeks voor de dienstverlening die hij levert.

Kenmerken

Verzekeraars, banken en financiële adviseurs hebben hard gewerkt om de positie van de klant vanaf 1 januari 2013 te versterken. In de praktijk betekent het dat:

1. je precies weet (in euro’s) wat het financieel advies kost;

2. je deze kosten rechtstreeks aan je adviseur betaalt;

3. je duidelijke afspraken met je adviseur maakt over de inhoud van zijn dienstverlening;

4. je bewust kiest voor de aanschaf van financiële producten met of zonder advies;

5. je wordt getoetst op je kennis en ervaring als je kiest voor een complex financieel product zonder advies.

Let op

  • Het Verbond van Verzekeraars heeft een brochure Provisieverbod uitgebracht, waarin je meer kunt lezen over de vijf veranderingen.
  • Ook kun je hierin de meestgestelde vragen raadplegen, waarin onder meer is opgenomen voor welke producten het provisieverbod eigenlijk geldt.