Regres

Regres is een juridische term, die simpelweg betekent dat een verzekeraar het schadebedrag verhaalt op de veroorzaker. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verkeersongeluk, maar het kan ook als er sprake is van opzet, bijvoorbeeld bij vernieling of roekeloos gedrag.

Verzekeraars proberen steeds vaker om vandalen, inbrekers en andere criminelen op te laten draaien voor de schade. Ze willen met dit regres vooral een maatschappelijk signaal afgeven: wie de boel verziekt, moet dat ook maar voelen in zijn portemonnee. Het regres komt erop neer dat verzekeraars ook steeds meer samenwerken met politie en Justitie om dader(s) naast het strafrechtelijke traject de rekening te presenteren. De samenwerking komt op steeds meer plekken in Nederland tot stand en heeft onder meer geleid tot het terugbetalen van de schade door daders van strafbare feiten.