Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed betekent dat je niet meer bij elkaar leeft (je deelt geen tafel en bed meer), maar het huwelijk blijft officieel wel bestaan. Deze scheiding kun je alleen aanvragen als je getrouwd bent.

Wat heeft dit voor gevolgen als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent? De gemeenschap wordt dan verdeeld en opgeheven. Met andere woorden: alles wat je na de scheiding van tafel en bed aan vermogen krijgt, blijft van jou. Dat geldt ook voor de schulden die gemaakt worden. Tegenwoordig komt deze vorm van scheiden steeds minder voor, omdat de wet niet meer verplicht om tijdens het huwelijk samen te wonen.