Variabel pensioen / verbeterde premieregeling

De Wet verbeterde premieregeling is op 1 september 2016 ingegaan. De wet biedt de mogelijkheid om het opgebouwde pensioenkapitaal bij premieovereenkomsten te blijven beleggen tijdens de uitkeringsfase (doorbeleggen). Dat heet een variabel pensioen. Het variabel pensioen maakt uw pensioen minder afhankelijk van de rentestand op een bepaald moment. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat, maar dat is geen zekerheid. Het pensioen kán ook juist lager uitvallen. De keuze voor een vaste uitkering (vast pensioen) blijft ook bestaan. Daarnaast kunnen tegenvallers in de tijd over een periode van maximaal 10 jaar worden gespreid.

Kenmerken

Verzekeraars bieden verschillende soorten pensioenregelingen aan. Werknemers kunnen daar via hun werkgever aan deelnemen. Ongeveer de helft van de pensioenregelingen die verzekeraars uitvoeren, is een beschikbare premieregeling. Bij zo’n regeling wordt jaarlijks een premie beschikbaar gesteld, die wordt besteed aan je pensioenopbouw. De werkgever betaalt deze premie aan je verzekeraar. Daarnaast worden vaak premies betaald voor een partner- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen. De premie voor de pensioenopbouw kan op een aantal manieren voor je pensioen worden ingezet. Een van die manieren is door te beleggen.

De verzekeraar belegt dan dus je premie. De risico’s daarvan liggen bij jou als deelnemer. Op de datum waarop je met pensioen gaat, is er een pensioenkapitaal beschikbaar. Met dit kapitaal koop je je pensioenuitkering aan. Voordeel: bij een goed beursklimaat profiteer je van de beleggingsrendementen. Nadeel: bij een slecht beursklimaat loop je het risico dat je pensioen lager uitpakt dan je had gehoopt.

Lees meer over de andere varianten van beschikbare premieregelingen.

Voor wie en waarom?

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op AOW als oudedagsvoorziening. Naast de AOW bouwen de meeste mensen via hun werkgever pensioen op. Soms gebeurt dat via verplichte deelname in een pensioenfonds. In andere gevallen heeft de werkgever voor zijn personeel een beschikbare premieregeling afgesloten bij een verzekeraar. Als jouw werkgever zo’n beschikbare premieregeling heeft afgesloten, bouw je op die manier een aanvullend pensioen op. Vraag ernaar bij je werkgever als je meer wilt weten.

Let op!

  • Als je aan een pensioenregeling gaat deelnemen ontvang je een Pensioen 1-2-3. Hierin staan de belangrijkste kenmerken van jouw pensioenregeling.
  • Ieder jaar ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daar staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd.
  • Je werkgever stelt de jaarlijkse premie vast. De premie is meestal een percentage van de pensioengrondslag (het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt). Hoe hoog de premie is, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van de vraag welke financiële mogelijkheden je werkgever heeft.
  • Op de pensioendatum heeft een deelnemer de mogelijkheid om te ‘shoppen’ met zijn pensioenkapitaal. Dit betekent dat je dan ook bij een andere pensioenuitvoerder jouw pensioenuitkering zou kunnen aankopen.