Waardeoverdracht

Ben je van baan gewisseld? Dan is het mogelijk om je pensioen uit je oude baan mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Is je pensioen uit je oude baan minder dan ongeveer € 500 per jaar? Dan mag de oude pensioenuitvoerder het pensioen automatisch overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet automatische waardeoverdracht.

Kenmerken

Veel mensen denken dat waardeoverdracht altijd tot een beter pensioen leidt. Dat is niet zo. Soms is het verstandiger om het pensioen bij je oude pensioenuitvoerder te laten staan. Dit hangt af van je persoonlijke omstandigheden, de inhoud van de oude en nieuwe pensioenregeling en de financiële positie van beide pensioenuitvoerders. Een aantal punten die je (samen met je adviseur) kunt overwegen:

  • Vergelijk het opgebouwde ouderdomspensioen bij je oude pensioenuitvoerder met het ouderdomspensioen dat je kunt krijgen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Kijk hierbij onder andere naar de hoogte, de pensioenleeftijd en de mate van zekerheid.
  • Is de toeslagverlening (indexering) bij de nieuwe pensioenregeling beter dan bij de oude? Wat is de ambitie en hoe was de indexering in de afgelopen jaren? Let er op dat de hoogte van de indexering  afhankelijk is van de financiële situatie van een pensioenfonds.
  • Heb je een partner die (gedeeltelijk) financieel afhankelijk is van jouw inkomen? Kijk dan ook wat waardeoverdracht betekent voor de uitkering voor je partner als je overlijdt. Heeft je oude pensioenregeling een partnerpensioen op risicobasis, dan kun je er bij uitdiensttreding voor kiezen een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor een uitkering voor je partner als je overlijdt.
  • Is je oude of nieuwe pensioenregeling een beschikbare premieregeling? Kijk dan of er garantie op het kapitaal aanwezig is; er een directe uitkering wordt aangekocht; of dat er tot de pensioendatum wordt belegd. Bij beleggingen kunt u kijken of er keuzemogelijkheden zijn voor minimumgaranties of de manier waarop wordt belegd.

Automatische waardeoverdracht afkopen

Is de waarde van je pensioen op de pensioendatum lager dan ongeveer € 500 per jaar? Dan maakt je oude pensioenuitvoerder mogelijk gebruik van het recht om je pensioen automatisch over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Je hoeft dan zelf geen verzoek tot waardeoverdracht in te dienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

Let op

  • Zeker bij een hoog pensioen is het verstandig om een deskundige te vragen of waardeoverdracht voor jou een goede keuze kan zijn.